Specialisten uit de praktijk

Aanvragen Wabo omgevingsvergunning milieu.

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Deze wet regelt de procedure voor onder andere de vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer (voorheen ook wel uw milieuvergunning).

image279

SafetyNet Consultants zijn specialist op het gebied van Wabo omgevingsvergunningenĀ (milieu). Door een vergunningscheck komt u snel te weten komen of u voor uw werkzaamheden of plannen een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. Jaarlijks worden vele

vergunningen aangevraagd samen met of volledig in opdracht van opdrachtgevers. Wij hebbenĀ veel ervaring met het aanvragen vergunningen voor zowel bedrijven die vallen onder het bevoegd gezag van de gemeente als onder de provincie. Wij weten dan ook als geen ander welke eisen (zouden moeten) gelden voor een aanvraag. Wilt u SafetyNet Consultants inschakelen voor uw vergunningsaanvraag, neem dan contact met ons op.

Print Friendly