SafetyNet Nederland

Postbus 4070

6803 EB  Arnhem

 

 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Deze wet regelt de procedure voor onder andere de vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer (voorheen ook wel uw milieuvergunning).

Omgevingsvergunning-aanvragen is onderdeel van SafetyNet Nederland; specialisten op het gebied van Arbo, Veiligheid en Milieu.

Specialisten uit de praktijk.

Aanvragen Wabo omgevingsvergunning milieu.

SafetyNet Consultants zijn specialist op het gebied van Wabo omgevingsvergunningen (milieu). Door een vergunningscheck komt u snel te weten komen of u voor uw werkzaamheden of plannen een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. Jaarlijks worden vele vergunningen aangevraagd samen met of volledig in opdracht van opdrachtgevers. Wij hebben veel ervaring met het aanvragen vergunningen voor zowel bedrijven die vallen onder het bevoegd gezag van de gemeente als onder de provincie. Wij weten dan ook als geen ander welke eisen (zouden moeten) gelden voor een aanvraag. Wilt u SafetyNet Consultants inschakelen voor uw vergunningsaanvraag, neem dan contact met ons op.

Tekstvak: SafetyNet Consultants

Via wie of wat heeft u ons gevonden:

Bedrijfsnaam:

Uw naam:

Uw functie:

Uw emailadres:

Straatnaam:

Pc + plaats:

Telefoonnummer:

BTW-nummer: